ผลิตภัณฑ์

   

อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้บนโต๊ะ ตรา เอสดีไอ

กรรไกร / คัตเตอร์ / แท่นตัดเทป / คลิปดำ / หมุดปักแผนที่ / ปากกาเทปลบคำผิด
วงเวียน / ชุดอุปกรณ์สำนักงาน / เครื่องเย็บกระดาษ / เครื่องเย็บเล่ม / กระดิ่ง /
ลวดเสียบกระดาษ / เม็ดแม่เหล็ก / เครื่องเหลาดินสอ / กบเหลาดินสอ / ยางลบ /
ไม้บรรทัดปรับมุม / ลิ้นแฟ้ม / คลิปสี / ลวดเย็บกระดาษ / ฯลฯ /

   

อุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและนำเสนองาน ตรา ไบน์เดอร์แมกซ์

แฟ้มห่วง / ซองอเนกประสงค์ 11 รู / ซองแข้ง / ซองอ่อน / ป้ายติดสื่อโฆษณา /
ถังอเนกประสงค์ / ป้ายเปิด-ปิด / คลิปบอร์ด / แฟ้มแขวน / แท่นวางแฟ้มแขวน /
กระเป๋าใส่เอกสาร / ซองพลาสติก / ที่ใส่นิตยสาร / ป้ายชื่อ / สายคล้องคอ /
ป้ายแขวนกระเป๋า / ป้ายแขวนบัตรพนักงาน / อุปกรณ์สัมมนา / ฯลฯ /

   

อุปกรณ์สำหรับการตัดงานกระดาษและพลาสติก ตรา อาร์โก้

แท่นตัดกระดาษแบบกีโยติน (แบบสับ) / แท่นตัดกระดาษแบบสไลด์ / อะไหล่ใบมีด / ไม้บรรทัดพร้อมที่ตัดกระดาษ / แผ่นยางรองตัด / ที่ถอนลวดเย็บแบบดัน / สมุดจดเบอร์โทรศัพท์ / กล่องใส่ปากกา / ฯลฯ /

   

ผลิตภัณฑ์กระดาษไข ตรา ไดมอนท์ 

จำหน่ายตั้งแต่ขนาด A0 - A4 ทั้งแบบมีขอบ และไม่มีขอบ

Visitors: 28,294