ปากกาเทปลบคำผิด SDI CT-20x Series

ปากกาเทปลบคำผิด SDI เปลี่ยนรีฟิลล์ได้ ความยาว 6 เมตร แบ่งเป็น 3 รุ่น

CT-204 (สีส้ม)    เทปความกว้าง 4.2 มิลลิเมตร
CT-205 (สีฟ้า)    เทปความกว้าง   5  มิลลิเมตร
CT-206 (สีเขียว) เทปความกว้าง   6  มิลลิเมตร
 
มีรูปลักษณ์เหมือนปากกา พกพาสะดวก มีปุ่มกดเปิด-ปิด ช่วยให้เก็บง่าย ไม่เลอะเทอะ เนื้อเทปผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ลบเรียบ เขียนต่อได้ทันทีไม่ต้องรอแห้ง ไม่มีสารระเหย ไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่มีรอยเวลาถ่ายเอกสารหรือแฟกซ์
 
สำหรับรีฟิลล์มีทั้งหมด 3 รุ่น ความยาว 6 เมตร
 
CT-204R (สีส้ม)    เทปความกว้าง 4.2 มิลลิเมตร
CT-205R (สีฟ้า)    เทปความกว้าง   5  มิลลิเมตร
CT-206R (สีเขียว) เทปความกว้าง   6  มิลลิเมตร
 
โดยรีฟิลล์ทั้ง 3 รุ่น สามารถใช้กับปากกาเทปลบคำผิด SDI ในรุ่น CT-20x รุ่นใดก็ได้ ขึ้นกับขนาดความ
กว้างของเทปที่เหมาะสมต่อการใช้งานของท่าน
Visitors: 28,293